Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง” สำหรับพนักงานและบุคลากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2559

September 22, 2016, 3:04 pm

image


imageโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง”


สำหรับพนักงานและบุคลากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2559


ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2559


ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม 17 ก.ย. 59


 กิจกรรมการอบรม 18 ก.ย. 59


 

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

แบบสอบถามความต้องการในการเรียนรู้และการพัฒนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print