2017

มกราคม
January 6, 2017, 8:58 am : ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป

2016

ธันวาคม
December 28, 2016, 2:24 pm : โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
December 28, 2016, 2:23 pm : หลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
December 28, 2016, 2:21 pm : ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
December 28, 2016, 11:12 am : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ฟรีตลอดหลักสูตร
December 22, 2016, 10:10 am : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม อบรมฟรี ! ตลอดหลักสูตร
พฤศจิกายน
November 17, 2016, 10:20 am : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตุลาคม
October 28, 2016, 3:07 pm : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมกับการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา”
October 28, 2016, 2:43 pm : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain based Learning) และ PBL (Problem-Based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย”
October 26, 2016, 4:06 pm : สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
October 19, 2016, 3:48 pm : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต”
October 19, 2016, 2:12 pm : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “Sharing & Learning activity between students from University of Management and Economics, Khampong Cham Province Brand and Burapha University” สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics จังหวัดกำปงจาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
October 7, 2016, 1:20 pm : สำนักบริการวิชาการ ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มูลนิธิสวัสดีไทย
กันยายน
September 22, 2016, 3:04 pm : ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง” สำหรับพนักงานและบุคลากรท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2559
September 2, 2016, 10:35 am : บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ
มีนาคม
March 10, 2016, 9:53 am : เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

2015

สิงหาคม
August 13, 2015, 2:35 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
August 13, 2015, 1:16 pm : โครงการอบรมภาษาจีน (ระดับต้นและระดับกลาง) ให้แก่มัคคุเทศก์
พฤษภาคม
May 27, 2015, 10:58 am : งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
โรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร
หลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ฟรีตลอดหลักสูตร

clinic
pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print