Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว

July 20, 2017, 2:19 pm

image


image


imageโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว 2560


 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมอบรม 13 ก.ค. 2560


 กิจกรรมอบรม 14 ก.ค. 2560


 กิจกรรมอบรม 15 ก.ค. 2560


 กิจกรรมรับวุฒิบัตรและรูปหมู่

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ฟรีตลอดหลักสูตร

July 13, 2017, 10:53 am

image


imageเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ค แบบเจาะลึกทุกขั้นตอน โดยมีวิทยากรทั้งหมด 5 ท่าน


คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.มีแฟนเพจแฟนบุ๊ค
2.มีบัตรเครดิต / บัตรเดบิตที่เปิดใช้งานออนไลน์แล้ว เพื่อการลงโฆษณา
3.มีรูปสินค้าหรือบริการ ที่สามารถนำมาใช้ทำโพสได้


กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/A5PQve


 


สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Tel. : 038-102287
E-mail : tloubibuu@gmail.com


 

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

July 4, 2017, 11:33 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

July 4, 2017, 11:32 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

July 4, 2017, 11:30 am

imageEmoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ฟรีตลอดหลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print