Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการฯ รุ่นที่ 40/2560

March 23, 2017, 5:24 pm

image


imageโครงการเขียนหนังสือราชการฯ รุ่นที่ 40/2560


จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 กิจกรรมการอบรม 9 ก.พ. 60


 กิจกรรมการอบรม 10 ก.พ. 60


 กิจกรรมทัศนศึกษา


 กิจกรรมภาพหมู่และรับวุฒิบัตร

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ประกาศรายชื่อเยาวชน โครงการค่ายผู้นาเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล รุ่นที่ 6

March 17, 2017, 10:29 am

image


imageประกาศรายชื่อค่ายเยาวชนไทย รุ่นที่ 6 ใหม่.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560

March 13, 2017, 10:38 am

17. เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2

March 13, 2017, 10:37 am

โครงการ สปชต.รุ่น 2.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

March 13, 2017, 10:35 am

โครงการ สปชต.รุ่น 1.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการฯ รุ่นที่ 40/2560
ประกาศรายชื่อเยาวชน โครงการค่ายผู้นาเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล รุ่นที่ 6
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

clinic
pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print