ภาพกิจกรรม หลักสูตร “งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง” สำหรับพนักงานและบุคลากรท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2559 :: วันที่ 18 ก.ย. 2559

Thumbnail Image Table
IMG_8489.JPG
18/9/2559 15:26:52
Size (KB)  :  2,205 KB
IMG_8499.JPG
18/9/2559 15:28:52
Size (KB)  :  2,410 KB
IMG_8509.JPG
18/9/2559 15:29:58
Size (KB)  :  2,344 KB
IMG_8513.JPG
18/9/2559 16:30:22
Size (KB)  :  1,683 KB
IMG_8516.JPG
18/9/2559 16:30:50
Size (KB)  :  1,676 KB
IMG_8517.JPG
18/9/2559 16:31:06
Size (KB)  :  1,692 KB
IMG_8519.JPG
18/9/2559 16:31:24
Size (KB)  :  1,745 KB
IMG_8521.JPG
18/9/2559 16:31:42
Size (KB)  :  1,839 KB
IMG_8522.JPG
18/9/2559 16:31:58
Size (KB)  :  2,067 KB
IMG_8523.JPG
18/9/2559 16:32:16
Size (KB)  :  1,600 KB
IMG_8524.JPG
18/9/2559 16:32:34
Size (KB)  :  1,782 KB
IMG_8526.JPG
18/9/2559 16:33:52
Size (KB)  :  2,329 KB
Pages:     1