ภาพกิจกรรม หลักสูตร “งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง” สำหรับพนักงานและบุคลากรท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2559 :: วันที่ 17 ก.ย. 2559

Thumbnail Image Table
IMG_8428.JPG
17/9/2559 9:16:44
Size (KB)  :  2,642 KB
IMG_8433.JPG
17/9/2559 9:17:26
Size (KB)  :  2,022 KB
IMG_8436.JPG
17/9/2559 9:18:06
Size (KB)  :  1,857 KB
IMG_8441.JPG
17/9/2559 9:19:22
Size (KB)  :  2,175 KB
IMG_8450.JPG
17/9/2559 9:20:06
Size (KB)  :  2,102 KB
IMG_8452.JPG
17/9/2559 9:20:24
Size (KB)  :  2,319 KB
IMG_8462.JPG
17/9/2559 14:44:00
Size (KB)  :  2,405 KB
IMG_8467.JPG
17/9/2559 14:44:38
Size (KB)  :  2,233 KB
IMG_8474.JPG
17/9/2559 14:47:28
Size (KB)  :  2,453 KB
IMG_8478.JPG
17/9/2559 14:47:52
Size (KB)  :  2,289 KB
Pages:     1