สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ช้อนและตะเกียบทอง-ช้อนและตะเกียบดิน ในสังคมเกาหลี
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5776 Posts

Posted - 20 Aug 2017 :  15:29:06  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ปีงบประมาณ 2560


ช้อนและตะเกียบทอง-ช้อนและตะเกียบดิน ในสังคมเกาหลี
ผศ.ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กดปุ่ม > เพื่อเล่นไฟล์เสียง


                สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง หากพูดว่า ‘คาบช้อนเงินช้อนทอง’ ต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าต้องการหมายถึง ผู้มีฐานะดีตั้งแต่เกิด เช่นเดียวกับในประเทศเกาหลีใต้ มีการเปรียบเทียบคนที่เกิดในสภาพแวดล้อมที่ดี พ่อแม่มี ฐานะดี มีเงินทองมากมายตั้งแต่เกิดว่า ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ เนื่องมาจากชาวเกาหลีใช้ช้อนและตะเกียบ เป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีคำตรงข้ามที่ใช้เปรียบเทียบคนที่เกิดมาใน สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีฐานะยากจน เงินน้อยแทบจะเพียงพอในการดำเนินชีวิตว่า ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ โดยมีลักษณะการใช้ คำเหล่านี้ดังต่อไปนี้
                1. ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ ใช้เรียกผู้ที่พ่อแม่ร่ำรวย ดำเนินชีวิตแบบคุณหนู เพื่อแสดงว่ามีฐานะดี ในสังคม
                2. ในประเทศเกาหลี มีการกำหนดเกณฑ์สำหรับ ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ ไว้คือต้องมีทรัพย์สิน สองพันล้านวอน (ประมาณ หกสิบล้านบาท) หรือครอบครัวมีรายได้ต่อปีมากกว่า สองร้อยล้านวอน (ประมาณ หกล้านบาท)
                3. ส่วน ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ ใช้เรียกผู้ที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเงิน ในบางกรณีอาจใช้ เรียกเพื่อเป็นการดูถูกผู้อื่นที่มาฐานะด้อยกว่าตน
                4. โดยเกณฑ์สำหรับ ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ คือมีทรัพย์สินน้อยกว่า ห้าสิบล้านวอน (ประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนบาท) หรือครอบครัวมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า ยี่สิบล้านวอน (ประมาณ หกแสนบาท)
                ในอดีตที่ผ่านมา สังคมชาวเกาหลีมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน เช่น ชนชั้นขุนนาง และชนนั้นสามัญ ชน โดยในปัจจุบันการแบ่งชนชั้นได้หมดไปแล้ว แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันกลับทำให้เกิดการ แบ่งชนชั้นโดยใช้ทรัพย์สินและรายได้เป็นเกณฑ์ สร้างความแตกต่างและช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคม ให้เกิดขึ้น
                ช่วงปิดเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัย หากเป็นชาว ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ ไม่จำเป็นต้องทำงาน พิเศษ อาจเดินทางท่องเที่ยว หรืออยู่บ้านเฉยๆ ไม่ทำสิ่งใดๆ เพื่อเป็นการหารายได้ (ยกเว้นการทำงานที่เกี่ยว ข้องกับหลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียน) ตรงกันข้าม ชาว ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ ต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมา เป็นค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
                ส่วนผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ชาว ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ ไม่จำเป็นต้องทำงาน หรือหากทำงาน ก็ไม่ จำเป็นต้องตั้งใจหรือจริงจังกับงานที่ทำอยู่ เนื่องจากฐานะทางบ้านร่ำรวยอยู่แล้ว นอกจากนี้หากได้รับมรดก เป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ก็นำมาให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ต้องทำงานใดๆ หรือเข้าทำงานในบริษัทที่พ่อ แม่ของตนเองเป็นเจ้าของ ส่วนชาว ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ ต้องตั้งใจทำงานอย่างหนัก และเนื่องจากเงินเดือน ที่ได้รับมีจำนวนไม่มาก จะจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่างประหยัด และเงินเก็บที่มีก็มีเพียงเศษเสี้ยวหรือไม่มีเงิน เก็บแม้แต่น้อย และจะถือว่าโชคดีหากไม่มีหนี้สินเกิดขึ้น
                ชาว ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ จะมีบ้านเป็นของตนเองอย่างแน่นอน และยังสามารถแบ่งบ้านให้เช่า รายเดือนได้ หรือหากไม่ได้มีการบริหารอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ก็หมายถึงบ้านของตนเอง ซึ่งก็คงเป็นบ้านที่อยู่ ในเขตหรือย่านที่บ้านมีราคาแพงนั่นเอง ในทางตรงกันข้าม ชาว ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ ไม่มีบ้านเป็นของตน เอง หรือหากมีบ้านก็เป็นบ้านที่เช่าอยู่ โดยเฉพาะบ้านที่เช่าอยู่รายเดือน ต้องมีรายจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านออก ไปทุกๆ เดือน จึงไม่สามารถรวบรวมเงินมาซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่ง
                ยังเกิดข้อความในป้ายเมนูอาหารว่า “อาหารจากชาว ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ เพื่อชาว ‘ช้อนและ ตะเกียบดิน’ การผ่อนคลายของชาว ‘ช้อนและตะเกียบดิน’” แสดงให้เห็นว่า ‘อาหารร้านนี้มีราคาถูก บริการให้แก่ผู้ที่ไม่ร่ำรวยได้รับประทานกันอย่างสบายใจ’ เป็นการตอกย้ำว่าในสังคมชาวเกาหลีใต้ จำนวนผู้มี ฐานะไม่ร่ำรวยมากกว่าผู้มีฐานะร่ำรวย
                ในความเป็นจริง นอกจาก ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ และ‘ช้อนและตะเกียบดิน’ แล้ว สังคมชาวเกาหลี ใต้ ได้แบ่งระดับฐานะเป็นช้อนและตะเกียบชนิดอื่นๆ ด้วย คือ ‘ช้อนและตะเกียบเพชร’ ใช้เรียกผู้ที่มีทรัพย์สิน มากกว่า สามพันล้านวอน (ประมาณ เก้าสิบล้านบาท) หรือครอบครัวมีรายได้ต่อปีมากกว่า สามร้อยล้านวอน (ประมาณเก้าล้านบาท) ‘ช้อนและตะเกียบเงิน’ ใช้เรียกผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า หนึ่งพันล้านวอน (ประมาณ สามสิบล้านบาท) หรือครอบครัวมีรายได้ต่อปีมากกว่า แปดสิบล้านวอน (ประมาณ สองล้านสี่แสนบาท) ‘ช้อนและตะเกียบทองแดง’ ใช้เรียกผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า ห้าร้อยล้านวอน (ประมาณ ยี่สิบห้าล้านบาท) หรือครอบครัวมีรายได้ต่อปีมากกว่า ห้าสิบห้าล้านวอน (ประมาณ หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
                นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบตัวละครจาก ภาพยนตร์เรื่อง ‘The Avengers’ คือ ไอรอนแมน (Iron Man) หรือโทนี่ สตาร์ค (Tony Stark) มหาเศรษฐี จอมกวนว่าเป็น ‘ช้อนและตะเกียบทอง’ เพราะมีทรัพย์ สมบัติมากมาย และ แบล็กแพนเทอร์ (Black Panther) หรือ ชัลลา (T'Challa) ซูเปอร์ฮีโรที่รวยที่สุด เขามี ทรัพย์สินคือแร่ไวเบรเนียม (Vibranium) หนัก 10,000 ตัน มูลค่า เก้าหมื่นเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ สามล้านล้านกว่าบาท) จึงได้ชื่อว่าเป็น ‘ช้อนและตะเกียบไวเบรเนียม’ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ร่ำรวย มากที่สุดเหนือเพชร เหนือทอง
                เป็นอย่างไรคะ ลองหันมามองดูตัวเราแบบสนุกๆ ว่ามีทรัพย์สินหรือรายได้เท่าไหร่ เป็นช้อนและ ตะเกียบประเภทใด....แต่ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยากจน หากประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎหมายและ ศีลธรรม ก็สมควรได้รับการยกย่องทางสังคมอย่างมากกว่าดูจากตัวเลขของทรัพย์สินที่มี จริงไหมคะ

แหล่งอ้างอิง
#48708;#48652;#46972;#45700; #49688;#51200;#51032; #50948;#50628;. (2559). วันที่ค้นข้อมูล 19 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://clien.net/cs2/bbs
/board.php?bo_table=park&wr_id=46114469.
#49688;#51200;#44228;#44553;#47200;. (2560). วันที่ค้นข้อมูล 19 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://namu.wiki/w/%EC%88%
98%EC%A0%80%EA%B3%84%EA%B8%89%EB%A1%A0.
#51068;#47112;#48656;. (2559). #44552;#49688;#51200; #55129;#49688;#51200; #44228;#44553;#47200; 1#54200; #46907;#44284; #44592;#51456;. วันที่ค้นข้อมูล 19 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก
https://elevenbuilding.tistory.com/entry/%EA%B8%88%EC%88%98%EC%A0%80-%ED%9D%99%EC%88%98%EC%A0%80-%EA%B3%84%EA%B8%89%EB%A1%A0-1%ED%8E%B8-%EB%9C%BB%EA%B3%BC-%EA%B8%B0%EC%A4%80.
SOLAR & FARM. (2558). #49688;#51200;#47200;. วันที่ค้นข้อมูล 19 มีนาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://blog.naver.com
/futurenb/220534433453.


  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000