โครงการฝึกอบรมต่างๆ

รายละเอียดการสมัครโครงการบริการวิชาการต่างๆ
สมัคร/สอบถามข้อมูล โทร 0 3810 2288-90
 

ภาพ เอกสารอบรม ทำเนียบรุ่น

ภาพ เอกสาร ทำเนียบรุ่น ของโครงการอบรมต่างๆ

อ่านทั้งหมด >>
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประจำปีพ.ศ. 2559
จำนวน :: 38837 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>


โครงการบริการวิชาการประจำปี

โครงการบริการวิชาการของภาครัฐ อปท. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559ใบสมัครเข้ารับอบรม

ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559

 

 


สายตรงผู้อำนวยการ


Loading...


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รับสมัครงาน


ยังไม่มีข้อมูลการรับสมัครงาน

คำแนะนำและความคิดเห็น


Loading...


ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม   ระบบตรวจสอบข้อมูลการลาออนไลน์   สำหรับบุคลากรเท่านั้น