มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประจำปีพ.ศ. 2559
จำนวน :: 34532 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>


โครงการบริการวิชาการประจำปี

โครงการบริการวิชาการของภาครัฐ อปท. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559ใบสมัครเข้ารับอบรม

ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - เดือน กันยายน 2559

 

 


สายตรงผู้อำนวยการ


Loading...


รับสมัครงาน


ยังไม่มีข้อมูลการรับสมัครงาน

คำแนะนำและความคิดเห็น


Loading...


ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม   ระบบตรวจสอบข้อมูลการลาออนไลน์   สำหรับบุคลากรเท่านั้น